Time Machine detalle maquina

Disseny i creació multimèdia

Time Machine, 2021

Guillaume Poussou i Tigran Pierre Lee

Galería Uxal Gochez – Loop Festival, Barcelona

Guillaume Poussou i Tigran Pierre Lee ens conviden a navegar en el temps i els records familiars gràcies a aquesta instal·lació, emmarcada dins de l’exposició Alice, de l’autre côté du miroir.

La instal·lació consta de diversos potenciòmetres i d’un pad de control instal·lats en un tronc. Mitjançant els controls, viatgem cap al futur o cap al passat de la mà dels artistes, que van component la memòria audiovisual projectada. Aquests fragments de memòria queden plasmats gràcies als fragments audiovisuals i a l’alteració del so, per mitjà d’oscil·ladors de freqüència, pauses, avanços frame a frame, etc.

Time Machine