proyección en escena gota guitarra

Disseny audiovisual

Animacions

El Arte de la Guerra, 2006

Juan Carlos Lérida

Estrena a l’Akademie der Künste, Berlín

Espectacle de dansa que, gràcies a la mescla del flamenc i de la música electrònica, permet a un ballarí i a uns músics acompanyar al guerrer en el camí que el porta a morir en el sense sentit de la violència.

Creació d’animacions i ambients visuals projectats sobre el ballarí i el fons de l’escenari que dialoguen amb l’ombra del propi intèrpret en escena.

proyección en escena abstracción
El arte de la guerra remolino dibujo
El arte de la guerra remolino